2.0.102 Güncelleme Logları

Genel
  • Anti-depresan ilaçların reçete ile verilme zorunluluğu ilgili satış ayarlarına opsiyonel olarak işaretlenebilecek seçenek eklendi.
  • “İlaç Kullanım Etiketi” tasarımına ilaç bitiş tarihi alanı eklendi
Raporlar
  • “Gün Sonu Raporu” otomatik mail modülü düzenlendi, satış detaylarında stok adedinin gösterimi sağlandı.
  • “Stok Seviyesi Kontrol Raporu” gerekli alanlar düzenlendi.
  • “Genel Satış Raporu”, “Ürünsel Kümülatif” sekmesinde net tutarın(tutar/kdv) gösterimi sağlandı.
  • “Genel Satış Raporu” modülünde performans çalışması gerçekleştirildi.

Takas
  • “Fatura Dökümü” sayfası düzenlendi.

Kasa Ekranı
  • “Kasa Ekranı” üzerinde performans düzenlemesi gerçekleştirildi.
  • Türkiye Vakıflar Bankası reçeteleri ile ilgili; kasa ekranından yapılan işlemler düzenlendi.

Emanet
  • Satış sayfasına emanet işlemleri için “Emanet Etiketi” eklendi. Tasarım sayfasından ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz