2.0.226 Güncelleme Logları

Raporlar
- "Gün Sonu" özet rapor sayfasında düzenleme gerçekleştirildi.
Alış
 - Fatura ekleme sayfasında, "Düzenle" butonu fonksiyonel olarak iyileştirildi.
Sepetim
 - "Sepetim" modülünde, açıklama kısımları düzenlendi.
İTS
 - "İTS Web" sayfasında performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.
Takas
 - Takas işlemi düzenlendi.
 - Mütabakat işlemi düzenlendi.
Medula
 - Medula ekranında, renklendirmeler düzenlendi.