2.0.241 Güncelleme Logları

Renkli Reçete
 - Renkli reçete aktarım işlemi düzenlendi.
Özel Sigorta / Provizyon
 - İş Bankası provizyon sistemi; reçete giriş sayfasında, hastanın ismi yazıldığında sistemin emanet kontrolü yapması sağlandı.
 - "Allianz Toplu Aktarım" modülü düzenlendi.
Raporlar
 - "Genel Satış Raporu" modülü düzenlendi.
Genel
 - Ürün alış hareketlerinin son 2 senelik veriyi göstermi sağlandı.