2.0.258 Güncelleme Logları

Satış
 - Satış ekranında yapılan satır iskontosu işlemi ve raporlarda gösterimi düzenlendi.
Sepetim
 - Sepetim ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.
Ürünler
 - Ürün kartı > Grup Analizi ekranı, filtreleme seçenekleri düzenlendi.
Medula
 - Reçete ekranında, doktor arama  alanı düzenlendi.
 - Karekod aktarım işlemleri için performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.
 - Reçete ekranında, "İTS Karekod İşlemleri" sayfasında listeleme işlemi düzenlendi.
Geliştirme / İyileştirme
 - "clr.dll" hatası için düzenlemeler gerçekleştirildi, sistem optimize edildi.