2.0.268 Güncelleme Logları

Kasa Ekranı
 - Veresiye kaydedilmiş bir satışın, düzenlenip, iskonto uygulanarak tekrar kasa ekranına düşmesine neden olan hata giderildi.
Raporlar
 - Zorunlu Raporlar > Yeşil Reçete Bildirim Raporu modülü düzenlendi.
Ürünler
 - "SGK Etkin Kodu" olmayan ve bu neden Medula > Raporlar ekranında renklendirmesi olmayan ürünler düzenlendi.
Kullanıcı Hareketleri
 - Kasa ekranından silinen satışların, "Kullanıcı Hareketleri" ekranına, silen kullanıcı bilgisi ile kaydedilmesi sağlandı.
Satış
 - "Manuel Reçete Giriş" işlemi düzenlendi.
 - Satış sırasında ürünlere yapılan satır iskontosunun, "Satış" ekranında "Yazdır" seçeneği altında gözükmesi sağlandı.
Medula
 - Reçeteler arası, kısayol butonları ile gezinirken ortaya çıkan görünüm hataları giderildi.